till startsidan
   
 


Miljöproblem har ett kön

Miljörörelser har byggts upp av starka kompetenta kvinnor, i Sverige och i Världen. Men precis som i Sverige så tycks männen dominera i den offentliga miljödebatten och det är mäns tolkningar av verkligheten som styr när förslag till åtgärder presenteras. Vi menar att det borde vara tvärtom, att män bör göra mer som kvinnor gör.

UNDP publicerade en rapport 2006 på temat Gender & Energi för en uthållig utveckling. Vi har valt att lägga ut den som första rapport på denna sida. Länk till UNDP hittar du på vår hemsida under länkar.

I New York, 070806 (IPS) - Då FN:s generalförsamling för första gången någonsin höll temamöte om klimatförändringarna täckte man stora frågor som ökenutbredning, avskogning, växthusgaser, förnyelsebara energikällor, biobränslen och hållbar utveckling. Men en sak saknades i debatten: genusperspektivet, vilket också deltagarna konstaterade.

I en rapport om energi och genus som nyligen släpptes av den Rom-baserade mat- och jordbruksorganisationen FAO noteras att kvinnor i stort sett är frånvarande i de beslutsfattande processerna på detta område och att den roll de spelar i miljöfrågan ofta förbises. Wedos ordförande sa i samband med paneldebatten till IPS att ”trots att kvinnor alltid har varit ledande i lokalsamhällenas utveckling och resurshantering har de stängts ute från beslutsfattandet i de formella organ som hanterar miljökatastrofer på lokal, nationell och internationell nivå.” Detta trots att det enligt Zeitlin finns gott om kompetenta kvinnor. Vi har valt att lägga ut ett föredrag från FAO:s Nordenansvariga som andra rapport på denna sida.

Vi Gröna kvinnor menar att miljöförstöring är en del av ett patriarkalt samhällsbygge. Vi anser att åtgärder för att komma åt problemen, och bygga en hållbar värld, ska definieras utifrån genusanalyser för att styra in på vägen till en jämställd värld.

GENDER & ENERGY - FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
A TOOLKIT AND RESOURCE GUIDE

FAO och ekologiskt jordbruk

 
     
         
     
         
         
         
         
         
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

           

www.replicawatchesuk.me.uk
hublot replica uk
www.kingsroadtyres.co.uk/Bin.aspx