till startsidan
   
  Styrelsen
Klicka på namnen - Presentationer - Kontakta oss gärna

Ewa Larsson - ordförande>>

Maria Björke - kassör>>

Eva Hallström - ledamot>>

Kerstin Slåneteg - ledamot>>

Siri Lundström - ledamot>>

Johanna Norrby - ledamot>>

Susanne Gerstenberg - ersättare>>

 

 
     
         
     
         
         
         
         
         
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

 

  UPP        
  Ewa Larsson, ordförande i Gröna kvinnor  
   
 

Hembygd Stockholm, Björkhagen med uppväxt präglad av svensk regionalpolitik med morföräldrar från Höga kusten, Ångermanland, och farföräldrar från södra Dalarna. Jobben fanns i Stockholm, då som nu.
Familjen bosatte sig på Kungsholmen där det fanns god tillgång till parklek och lekskola. Det var 50-tal, allt var möjligt och barnen en del av framtiden. Gjorde klassresan på 70-talet och skaffade en filosofie kandidatexamen i samhällsvetenskapliga ämnen, utbildade mig senare också till Waldorflärare, för det var så kul och har fortsatt att läsa både kulturgeografi och historia, specialitet ekonomisk historia utifrån ett makt och könsperspektiv. Att lära och praktisera och lära mer är en livshållning och mitt sätt att leva.
Arbetat både statligt, privat, kommunalt och som egen företagare. Haft och har politiska förtroendeuppdrag för miljöpartiet och varit riksdagsledamot i åtta år.
Har gjort studiematerial om Waldorfpedagogik för ABF som är riktat till föräldrar och ett om Grön feminism för Studieförbundet Vuxenskolan riktat till alla som vill se historiska samband. På www.gronakvinnor.se finns en rapport från en studieresa i Freiburg där de infört Genusbudget och där husens solfångare får leverera sitt el-överskott till nätet. En rapport finns även om hur det skulle bli om Genusbudget infördes i Sthlms läns landsting och om hur Religionen påverkar kvinnans rätt till sin kropp i EU. Så finns en ny rapport om hur en Jämställd omvandling av ekonomsiska strukturer ger både Jämställd och Hållbar utveckling.
Klimat och jämställdhet hör ihop, jag arbetar som ordförande för Gröna kvinnor med analys och strategi av de patriarkala strukturerna och dess betydelse för ett långsiktigt hållbart miljö- och jämställdhetsarbete.
Mina uppväxta döttrar gör likadant fast på sitt sätt, den ena på en extremt grabbig/gubbig arbetsplats som anläggare och den andra som forskare och praktiserande odlare.
Utifrån ett feministiskt helhetstänkande kan människan välja att bo och leva i ett lugnare tempo. Det inte mer av samma medicin som behövs, utan ett byte av både doktor och medicin. Keynes "Economic man" behöver en "Woman". Genusbudget är ett redskap på väg att fördela rättvist och hållbart. Vi är en del av en global utveckling där vi tänker globalt och handlar lokalt. Jag ser en positiv utveckling till ett jämställt, ekologiskt och energisnålt kretsloppssamhälle där "litet är vackert" och ordet "världsbäst" bortrationaliserat till förmån för parollen, ”en del av världen”. Som Grön kvinna är jag med och avslöjar patriarkala systemtänk som bara stärker rådande hierarkier så som kärnkraft, utbyggnad av vattenkraft, GMO och kemikaliehysteri. Formulerar gärna visioner men det är hur livet levs som är vägen dit.
Min fria tid ägnar jag åt utomhusarbete i trädgård både i Björkhagen och på ett sommarfritidsboende i Sörmland. Läser mycket och älskar att skriva, tala och berätta historier. Tror på möten både på webben, på tunnelbanan och på de olika jobb jag utför.
Namn

E-postadress om du vill ha svar


Fråga / Tyck till

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
  UPP  
     
     
     
     
  UPP  
  Maria Björke - kassör  
 
 
 

Jag är född och uppvuxen i Stockholm och kommunerna på södra sidan om Stockholm, Huddinge och Tyresö. Nu bor jag i Västerhaninge. Jag har fyra barn och tre barnbarn.

Jag var hemma med barnen i många år. Sedan utbildade jag mig i teknik, ekonomi och data på komvux. Jag gick ett år på tekniska högskolan, det var en dröm jag hade att få gå där, men det var för jobbigt med tre barn hemma, så därför blev det inte mer än ett år.

Jag arbetar med ekonomi och har också jobbat med medlems-administration på medlemsregister.  

När Yvonne drog igång arbetet med att bilda Gröna Kvinnor i Stockholms län så var jag med. Jag var också med när Gröna Kvinnor bildades.

Jag tycker bra mat är viktigast, om vi inte har tillgång till nyttig giftfri mat, vad ska vi då leva av. Pengar går inte att äta.Namn

E-postadress om du vill ha svar


Fråga / Tyck till

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  UPP  
 

 

 
     
     
  UPP  
  Eva Hallström  
   
   
   
   
   
   
   
 

Jag är född och uppvuxen i Karlstad och bor nu i Sunne. Har varit med i Miljöpartiet sedan det bildades i Örebro och startat upp mp organisationer både på lokal och regionala planet. Innan dess var jag aktiv i Folkkampanjen mot Kärnkraft. En fråga som alltid varit aktuell för mig är att kärnkraften skall avvecklas och energieffektivitet samt förnyelsebar energi skall utvecklas. Möjligheter till att tanka ner solen energi skall utvecklas och förbättras.

Vi bor på landet och familjen består av maken Anders och tre barn och två barnbarn, samt några hästar och katter. Vi har också haft en biodling för ett antal år sedan som nu är avvecklade.

Politiska uppdrag har varit på olika nivåer: lokalt, regionalt och på riksplanet. Har suttit i partistyrelsen ett antal år och i fullmäktige i Sunne och i Mp-styrelsen för Värmland.

Var ledamot i Miljöbalkskommittén som av Riksdagens fått uppdraget att se över och ge förslag till ändringar av miljöbalken.

Har haft förmånen att representera Miljöförbundet Jordens vänner som NGO-representant vid FN:s klimatkonferensen i Bonn.

Arbetat som lärare i biologi och idrott men intresset för miljö och energifrågor har lett till att jag utbildat mig vidare på energi- och miljöingenjörslinjen vid Karlstads Universitet ca 300 akademiska poäng. Studerat olika energilösningar som solfångare, solceller, biogasproduktion samt studier av sådana anläggningar i Danmark. Energisystem vid etanolproduktion i kombination med kraftvärmeverk, där ingick också biogasframställning till el och värme eller för fordonsdrift. Ett energisystem för produktion av el, värme och drivmedel.

Har skrivit ett informationshäfte om vätgas som framtidens energibärare samt studerat närmare möjligheten till bränslecellsdrivna fordon där ingick konvertering av rälsbuss från dieseldrift till vätgasdrift med möjlighet till lagringssystem av bromsenergin. Brukar ha med mig en liten vätgasmodell och visa hur det fungerar med att tanka ner solens energi och lagra det i vätgas för att vid behov kunna alstra el.

Har varit i Kenya och Tanzania för att få en inblick i U-landsproblematiken och då fokuserat på jorderosion, agroforestry, kvävefixering och bristen på bränsle samt byggt solugnar tillsammans med befolkningen.

Fritiden har ägnats mycket åt hästar och ridning. Har varit engagerad i Sunne Ryttarförening under många år och var med och arrangerade det första miljödiplomerade SM i hästhoppning i Sunne år 2000.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


Namn

E-postadress om du vill ha svar


Fråga / Tyck till

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
  UPP  
     
     
 

 

 
     
     
     
 
 
 

 


 
   
   
   
   
   
 

 Namn

E-postadress om du vill ha svar


Fråga / Tyck till

 

UPP

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  
     
     
     
     
     
     
  UPP  
     
 
     
 

 

 
 


Namn

E-postadress om du vill ha svar


Fråga / Tyck till

 
 
  UPP  
     
     
     
     
     
     
     
  UPP  
  Kerstin Slåneteg  
   
 

40-talist och en del av hippiegenerationen, dock utan att ha levt hippieliv! Men någon slags ”alternativ”- människa har jag alltid varit. Utbildade mig till trädgårdsingenjör på Alnarps Lantbruksuniversitet, och en av de gröna trådarna i mitt liv har varit sambandet jord-bord, dvs odling och produktion av bra och livgivande livsmedel, dess samband med natur och ekologi och vår hälsa.

Förspilld kvinnokraft som det kallades på 60-talet har också intresserat mig. Att laga mat, att baka och att spara och ta tillvara textilier och att skapa nytt. En kunskap som idag fallit i glömska men som vi som arbetar för en hållbar miljö borde uppvärdera. Att skapa och laga ting är mycket miljövänligt och blir säkert en nödvändighet om vi ska hushålla med råvaror och minska arealer för t ex odling av bomull och lin i framtiden. Jag är styrelseledamot i Stockholms läns Hemslöjdsförening, där det arbetas intensivt med miljöfrågor just nu.

Den andra gröna tråden gäller sambandet boende - utemiljö. ”En trädgård till alla” är ett stidsrop, som borde gå att uppfylla i alla miljöer, även i flerbostadshus. Utemiljön är viktig för vår hälsa och tillfrisknande och negligeras tyvärr ofta i stadsplaneringen. Arkitektur och byggnadsvård är intressen i samma härad, och jag är medlem i Athena, Sveriges kvinnliga arkitekter med kvinnor inom husarkitektur, inrednings- och landskapsarkitektur. Det miljövänliga och energisparande byggandet vill jag arbeta för. Jag har varit medlem i miljöpartiet sedan -91 och är kassör i Sundbybergs-avdelningen sedan 10 år!

Min fritid ägnar jag gärna åt att skrapa gamla fönster och sedan måla dem med linoljefärg, att vara ute i friska luften och att handarbeta.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


Namn

E-postadress om du vill ha svar


Fråga / Tyck till

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
  UPP  
     
     
     
     
     
  UPP  
  Siri Lundström  
  Siri Lundström  
   
   
   
   
   
 

Jag bor med min familj på en liten gård i Hölö utanför Järna, söder om Stockholm, där vi ställer om till ekologisk levnad. Familjen består av mig, min man, fyra barn, katter, några får, höns (och akvarium :). Vi arbetar i Järna några km bort, familjebilen drivs av biogas. Sedan flytten hit 2008 har vi bytt till urinseparerat avlopp med kompostering av fekalier och uppsamling av urin för bevattning. Uppvärmning sker med pellets samt två kaminer. Vi odlar för husbehov, äter ekologiskt/mycket vegetariskt, barnen har/haft tygblöjor. Barnen går på waldorfskola som lägger lika stor vikt vid tanke, känsla och vilja, genom bl.a. mycket konstnärliga inslag, hantverk och social omsorg.
Jag är utbildad biolog (bio-geo), har bl.a. arbetat på Länsstyrelsen i Gävleborg som koordinator för hotade arter, som verksamhetsledare på biståndsorganisationen Föreningen SOFIA, samt som informatör/biolog i ett EU-projekt för ekologiskt kretsloppsjordbruk runt Östersjön, "BERAS Implementation". Jag driver ett litet företag Genuine Green som arbetar med ekologisk och hållbar utveckling, nu senast i samarbete med Weleda (ekologisk hudvård och naturläkemedel).
Jag brinner för en hållbar värld där vi värnar moder jord, människors lika värde och respekt för allas frihet. Jag bistår som doula (hjälpkvinna) och brinner för kvinnors rätt att välja förlossningsvård, inklusive hemförlossning, och för rätten att uppleva vår inneboende naturkraft i födandet.

 

UPPNamn

E-postadress om du vill ha svar


Fråga / Tyck till

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  UPP  
     
   
     
     
     
 
 

 

 


 
 
   

cartier replica sale
tag heuer replica sale
hublot replica sale