till startsidan

Gå med i Gröna kvinnor!

Gröna kvinnor baserar sitt arbete på
tre solidariteter.

De tre solidariteterna är:

– solidaritet med världens alla människor och
med kommande generationer

– solidaritet med djur, natur och
det ekologiska systemet

– solidaritet med Moder Jord

Vår grundsyn är att människan är aktiv och skapande och vill och kan ta ansvar. Varje människa har positiva utvecklingsmöjligheter.

Vår ideologi vilar på övertygelsen att människor måste leva i samklang med naturen och agera i samspel med den övriga mänskligheten.

Du som är kvinna och delar grundvärderingarna i de tre solidariteterna betalar in medlemsavgift för 2015 100 kronor till PlusGiro 46 63 59-7 eller bankgiro 5412-6867, betalningsmottagare: Gröna kvinnor. Ange ditt namn, din adress och e-postadress på talongen.

 

Medlemskap
Här nedan kan du anmäla ditt intresse att
gå med i Gröna kvinnor.
Vi bekräftar din anmälan så snart vi kan!

Skriv ditt namn, titel och även adress
Namn

E-postadress
Adress, födelseår och eventuellt meddelande

 

Frågor och funderingar?
Mejla till info@gronaqvinnor.se

Vår vision är långsiktigt hållbara, demokratiska samhällen som lever och verkar inom de ramar naturen sätter, både lokalt och globalt. Dessa samhällen lever i fredlig samexistens och jämlikt samarbete.

   
       
   
         
     
         
     
       
         
         
         
         
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
     
Copyright © 2016. Buy Official Rolex Replica Watches Including: | hublot replica sale - rolex replica sale - replica watches