back to startpage
   
 
 
Rapporter!
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Skulptör Lena Lerviks hemsida>>  
               
Gröna kvinnor 10 år jubileumsskrift 2015
Rapport från Gröna kvinnor inför Nordiskt Forum 2014
Ny rapport 2013: Om hållbarhet på WTO-mötet
Rapport - Läkemedelsrester i vatten
Rapport från Sthlm+40 den 23 april 2012
GRÖN FEMINISTISK EKONOMI ÄR JÄMSTÄLLD OCH HÅLLBAR
Rapport från Green Economics Conference vid Oxfords universitet 28-30 juli 2011.
 
Water flyer 2009, vattenfolder på engelska
Water a human right

REPORT OF THE EWL General Assembly 2009 - Issue-group: Women´s sexual and reproductive health and rights in the EU and the impact of religion, June 27

 

 

 

Religionens påverkan på kvinnans rätt till
sin kropp inom EU >>>

Religion influence on women rights to
her body within EU >>>

CAMBIO
de la influencia de la religión
en los derechos humanos de las mujeres
dentro de la Union Europea >>>

 
     
  Handlingsplan för Sidas arbete mot könsrelaterat våld 2008–2010  
     
  Genusbudget i Stockholms Län
förstudie av Ewa Larsson, oktober 2008
 
     
  Rapport från KSAN-WOCAN möte i Bryssel
20-21 maj 2008
– Civil Society Forum on Drugs in the European Union
 
   
   
     
  Klimatkommunernas seminarium den 17 januari 2008,
rapport av Vivianne Gunnarsson
 
   
     
  Resolution mot produktion av atomenergi  
     
 

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO

 
     
  Freiburg, Solenergi & Genusbudget av
Ewa Larsson & Vivianne Gunnarsson, oktober 2007
 
     
 

Rapport från seminariet
"Bilden av kvinnan på museum"
- oktober 2007

 
   
   
     
 

Kvinnor efterfrågar en röst i klimatdebatten
- oktober 2007

 
   
     
  Belysande av resonemang och åtgärder gällande olika samhällsinstansers bemötande av kvinnliga brottsoffer
- september 2007
 
   
   
     
 

Rapport från seminariet
”Klimatpolitikens ekonomiska utmaningar”
- september 2007

 
   
   
     
  Rapport om Jämställdhetsintegrering av
regeringens vårbudget - augusti 2007
 
   
     
    Slutrapport om Energi - Genus – Patriarkat - april 2007      
           
    Rapport Skattungbyn - mars 2007      
         
    Rapport från Ordförandemöte - januari 2007      
             
      Rapport från seminarium om Prostitution och Trafficking      
             
        Aktuellt om jämställdhet - SKL-rapport      
               
      Cervixcancer - rapport      
             
      Rapport ursprungsmärkning, Annichen Kringstad, Min mat, 2006 - pdf-fil      
   
             
      European Women's lobby - nyheter maj 2006      
             
      ”Tvättsäcksprojektet -
genusskillnader in på bara skinnet”
Ingrid Osika, Linköpings Universitet 2005-01-24
     
             
      Made by women - Gender, the global garment industry and the movement for women workers' rights - pdf-fil      
   
             
      Konferensen Baltic Sea NGO Forum
Forum Summary - pdf-fil
     
   
             
             
             
             
             
             
             
             
             
               
               
               
               
 
               
 
 
UPP

torsdag den 5 april 2007

I Sthlm bjuder olika organisationer in människor från andra delar av världen att berätta om hur de arbetar med social ekonomi. Gröna kvinnor åkte till Dalarna.

Social ekonomi, informella sektorn, lågvärderat arbete, ett arbete som traditionellt mest kvinnor ”pysslar med på sin fritid”, - ja kärt barn har många namn. Det finns motion från Sthlm till miljöpartiets kongress om att sätta ett pris på den sociala ekonomin. Hazel Henderson, forskare och skribent belyser arbetets värde i sin numera världsberömda ”tårtmodell”. Hon beskriver ekonomin som en tårta där Moder Jord är själva kakbotten, sedan kommer vaniljkrämen, det är den Sociala ekonomin, så Offentligsektor som sylt, ett tunnare lager sockerkaka blir Tjänstesektorn, ett nytt tunt lager sylt blir Industrisektorn och sedan ett riktigt tunt lager glasyr blir alla penningtransaktioner. Den hierarkiskt uppbyggda tårtan ger en tydlig bild av vad som ekonomiskt prioriteras i dagens samhälle och vad som faktiskt utgör själva grundförutsättningen för ett samhälles existens. Bilden tydliggör också den patriarkala strukturen, i botten återfinns flest kvinnor till inga eller generellt låga löner, i toppen återfinns flest män till höga, ibland fantasifullt höga löner.

( Läs Hazels bok Building a Win-Win World)

Utifrån den här bilden kan sedan resonemang byggas ut i princip hur mycket som helst. Att sätta ett pris på den sociala ekonomin hjälper till att öka förståelsen för vad som är verkliga värden i samhället. Neoliberalismen tydliggörs och ställs på ända. Gröna kvinnor ser modellen som ett redskap att tydliggöra och uppvärdera kvinnors slit med både lönearbete, arbete i och runt bostaden, arbete med nära och kära och i föreningslivet. Självklart finns här också män, men för att se mönster är det bra att synliggöra strukturer.

Vi, Eva Munck och Ewa Larsson, åkte till Dalarna för att informera om Gröna kvinnor och se om det fanns utrymme för en lokalgrupp. I Skattungbyn träffade vi miljöpartisten och gröna kvinnan Carina Gillgren och hennes vänner. Vi ville hämta kraft från en byggd som överlever tack vare sin sociala ekonomi och vi ville ge dem kraft att fortsätta sitt fantastiska jobb och inte flytta till Sthlm. Vi fann att samarbete och kollektivt tänkande har gett bygden en egen lanthandel, krav märkt så klart. En ny skola har kommit till och aktivt lobbyarbete har medfört att Orsa kommun gått med i JAK, jord arbete och kapital. Många hus har solfångare och några har gått ihop och skaffat får. I byarna är bylivet aktivt och olika bystugor bjuder olika aktiviteter. Vi hann med både danskväll och vinprovning i vårt möte med livet i byarna. Mora folkhögskola har en filial i byn där de lär ut överlevnad på egna arbetsinsatser. Gå in på www.morakommun.se och njut av allt livfullt som erbjuds.

På lördagen hade vi ett seminarium där Ewa Larsson talade om Arbete och arbetets värde . Vi mötte en självkänsla av det egna arbetets värde utan ekonomisk belöning i plånboken. Men tänk om Gröna kvinnors förslag var verklighet, - att de första intjänade 100 000 kronorna skattebefriades, se under motioner på vår hemsida www.gronakvinnor.se Ja då skulle lokala odlare, hantverkare och konstnärer kunna leva gott på sitt arbete och slippa flytta till de stora städerna och småbarnsföräldrar få mer tid för sina barn.

Eva Munck talade om Kvinnor som egna företagare och bankers och näringslivets motstånd och tröghet inför detta. Hon talade utifrån egna erfarenheter och vi hade goda samtal kring hur mikrokrediter kan gynna småföretagande. Vi konstaterade att denna fråga inte bara är något för kvinnorna i Bangladesh utan en fråga för alla som vill leva småskaligt på eget arbete utanför storstädernas penningslukande utbud. Beslut om att världens länders regeringar ska öppna upp för möjlighet till mikrokredit togs på FN:s Kvinnokonferens i Beijing redan 1995. När nu Muhammad Yunus fick Nobels fredspris 2006 för att han undersökt de positiva följderna av mikrokrediter i fattiga länder så kan vi bara sucka. I en icke patriarkal värld hade han fått ekonomipriset och modellen skulle ha marknadsförts som en modell giltig för alla i alla länder.
Hälsar Ewa larsson & Eva Munck

 

UPP
       

Till medlemsorganisationerna i Sveriges Kvinnolobby och deltagarna vid

ordförandemötet 19-20 januari 2007

Hej och tack för senast!

Det blev bra dagar som gav mer energi än de tog. Jag bifogar nedan dokumenten från styrelsens strategi- och verksamhetsdiskussioner i november 2006. De ligger till grund för verksamhetsplanen för 2007 som diskuterades under lördagen. Vi stämde av resultat för 2006 och det mesta är genomfört med goda resultat. Q-sam är det nätverk som haft svårt att fungera under 2006. Tema som föreslås för verksamheten 2007 är Diskriminering och Demokrati.
Resonemangen på ordförandemötet ledde också till att en arvodes/ersättningsgrupp tillsattes med Ebon Kram, valberedningen, Agneta Rosengren, Kvinnor Kan och Anita Lilja-Stenholm, Mälardalens Kvinnolobby. Mötet beslutade också gratulera Mona Sahlin som en god kvinnlig förebild den dag hon blir vald till partiledare. Stadgegruppens arbete diskuterades noga och ett förslag till årsmötet kommer att skickas ut senast sex veckor före årsmötet 31 mars.

Fredagen handlade mycket om feminismen, från feminism till feminismer, från en majoritetsuppfattning byggd på konkreta krav på 70-talet till minoriteters plats inom feminismen som diskuteras idag. Vi diskuterade också kollektivet contra individen och hur vi inkorporerar detta, förnyar och förstärker vår rörelse - Att återerövra ordet feminism är viktigt. Det finns också efter diskussioner med i stadgeförslaget.

Jag vill också tacka alla för bra, engagerande och konstruktiva dagar. Vi som planerar och är styrelse kan vilja mycket och ha bra program men det fordras också bra deltagare. Så tillsammans genomförde vi en konferens som gav mersmak och jag kan lova att vi redan har idéer hur vi kan bygga vidare på detta. En idé är att vår minister varje år bjuds in och får tillfälle att utveckla dialogen med oss.

För er som inte var med så kommer här i korthet regeringens jämställdhetspolitik:

Huvudvision: Delad makt och delat ansvar

Fyra ben:

1. Jämställdhet på arbetsmarknaden

- ökat företagande

- fler arbetsgivare att välja mellan

- familjepolitik med hushållsnära tjänster, jämställdhetsbonus och vårdnadsbidrag Familjepolitiken ska stödja att vi alla kan och vill jobba mer utanför hemmet

2. Handlingsplan Mäns våld mot kvinnor

- Socialtjänstens roll där våldsutsatta kvinnor skall ha rätt till stöd oavsett vilken kommun det handlar om (proposition lagd)

- Vid separation ska ett utdömt skadestånd ej delas mellan makarna

- Polis och domarkår ska öka sina kunskaper , bla forskning vid NKC, Nationellt Kunskaps Centrum i Uppsala

- Insatser för ökad trygghet genom stadsplanering

- Jourverksamheten förstärks med 20 miljoner kr

3. Hedersrelaterat våld

- Saknas kunskap och mer specificerad kunskap behövs, samt att problemet kartläggs. Nuvarande insatser behöver utvärderas för att se vad som fungerar idag. "Slut på experimentverkstad"

4. Handlingsplan mot prostitution och människohandel

- Överenskommet om utvärdering av sexköpslagen. Förhandlingar pågår.

Vid Jämställdhetsrådets möte igår 22 januari pratade Nyamko Sabuni om detta. Hon nämnde också träffen i fredags med Sveriges Kvinnolobby och hade med sig följande svar till några frågor vi ställde då.

Bidrag till ej rikstäckande organisationer - Går ej via delegationen utan dessa organisationer hänvisas till kommunala medel.

Funktonshindrade kvinnors möjligheter ligger hos socialdepartementet.

Jämställdhetsdepartementet får inkomma med specialkunskaper till detta departement.

Änkepension - ska v ara återställd

Andra frågor och svar

Lönefrågor - konkurrensens betydelse, se handels jmf med offentlig sektor

Diskrimineringslagstiftningen - Ingen fara att jämställdheten försvinner då

JÄMO är starkast och mest välutvecklad av myndigheterna Regeringen har beslutat fortsätta jämställdhetsintegreringsarbetet

Heltids/deltidsproblematiken - se ovan arbetsmarknad men mer dialog behövs kring dessa frågor. JÄMO tipsade om projektet "Jämt anställd som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting Företagandes villkor för kvinnor behöver utredas, t ex kring föräldraledighet mm Viktigt med invandrare i våra traditionella "svenska" organisationer och inte i invandrarorganisationer som tenderar att ledas av män och bli för slutna.

Jämställdhetsrådets former ska diskuteras. Marianne Laxén påjämställdhetsenheten kommer att skicka ut ett förslag.

Med Vänlig Hälsning,

Eva Fager

Sveriges Kvinnolobby

 

     
   

 

  UPP        

Rapport från seminarium om Prostitution och Trafficking
vid Gröna qvinnors resa Bryssel 29 - 1 dec –06

Bild från resan finns på www.gronaqvinnor.se under knappen bilder.

Genom Miljöpartiets EU-parlamentariker Carl Schlyter erbjöds Gröna qvinnor att deltaga i program för besöksgrupp. Förutom Gq var Mp Kvinno- och Mansutskott inbjudna samt Sveriges Naturskyddsförening, SNF.

Programmet startade med ett Seminarium om Prostitution och Trafficking anordnat av Carl, Eva Eriksson (v) och Maria Carlshamre (Fi).

Sheila Jeffrey var huvudtalare, hon är professor i Australien och har följt följderna av att Australien, som första land i världen, legaliserade prostitution för tjugu år sedan. Legaliseringen har inneburit att könshandeln har ökat inom alla områden i samhället. De som köper, prostitutören, har en hel industri att vända sig. En industri som ser kvinnans kropp som en råvara. Över hela världen pågår handel med kvinnans kropp, länder byter råvaror, kvinnor, med varandra. Albanien förser Italien med råvara, Ryssland förser Grekland, Kina förser Australien osv.
I Australien finns ca 100 legala bordeller och 4-500 illegala, utöver det finns både gatuprostitutionen och internethandel i stor omfattning. Att vara legal innebär att du betalar skatt, är ”besiktigad” och omfattas av vissa försäkringar.

Kända politiker och företagsledare besöker gärna strippklubbar offentligt och tar med sig besöksgrupper dit. Sheila menar att när män med makt sprider en attityd om att köp av kvinnokropp är något helt naturligt så bidrar de indirekt till att industrin ökar.

Kvinnorna på de legala klubbarna förses med instruktioner hur de ska försöka låtsas som om de själva har makt över situationen när de blir ensamma med prostitutören, den som köper. Det finns en ”panik” knapp vid dörren och de avråds från att ta emot flera män samtidigt på grund av risk för gruppvåldtäckt. Sheila avslutade med att påminna oss alla om att alla kvinnor i hela världen påverkas av att prostitution är tillåtet. Synen på kvinnan som objekt förstärks. Och tänk på att den som väljer att köpa oftast går fri i samhällsdebatten, allt fokus läggs på kvinnan. På www.eata.com finns mer att läsa.

Nästa föredragshållare var Jonas Trolle, svensk polis.Han lyfter fram två saker som svensk lagstiftning, - att det är kriminellt att köpa en kropp -, påverkar positivt. Det första och kanske det viktigaste med lagen är att den startat upp en diskussion om det är okey att köpa en kropp. Det andra är att bakom varje kvinna står en hallik och bakom varje hallik finns det alltid en kriminell organisation. Organisationerna verkar där de kan få ut mest pengar till minst risk. Den kriminella verksamheten med prostituerade har minskat i Sverige. Tyvärr är det i dag endast tio!
specialutbildade poliser i Sverige som arbetar inom detta område. Jonas påpekar också att de män som köper en kvinna gynnar den underliggande kriminella verksamheten. Det är de som upprätthåller själva systemet. Han menar att de som har valet går fria och vi fortsätter tala om kvinnorna.

Jonas understryker att det är helt vanliga män som köper kvinnokroppar. De vill ha kontroll och makt, full kontroll. Det är inte ett kontrakt mellan två vuxna jämlika personer. Kvinnorna skulle aldrig möta dessa män om de själva fick bestämma. Han talar om kvinnor som skadar sig själva för att de själva skadats som barn. Han talar också om de kvinnor som tvingas eller luras hit därför att de saknar ekonomiska val i sina egna länder.
Med sorg konstaterar han också att Sverige saknar uppföljningsprogram för de kvinnor som skickas tillbaka till sina hemländer. De blir lovade hjälp men verkligheten ser annorlunda ut. Jonas avslutar med att påtala att 92 procent av alla ”sexarbetare” vill ur, sluta, och göra något annat.

Sven-Axel Månsson, professor från Malmö universitet, började med att tala om alla myter kring horan och madonnan, båda bilderna målar in kvinnan i stereotyper. Horan ses som en romantisk egenföretagare, blir det dåliga affärer får hon skylla sig själv. Pornografin stimulerar män till fantasi, en del mytologiska. Och det är kvinnan som ska genomföra och lösa allt. I Europas större städer är mellan 60-90 procent av ”sexarbetarna” invandrade kvinnor. Männen köper för att de anser sig behöva det och de anser att de gör det av dem som säljer frivilligt på en fri marknad. Svensk lagstiftning öppnar för första gången upp för samtal/diskussion kring köparens ansvar.

Så avlivar han myten kring fantasier som legitimerar män att köpa en kropp:
* Fantasin om horan som räddar mannen från den hemska hustrun, hon som vägrar honom sex. Här får han utlopp för sina fantasier.
* Fantasin om att ingen kvinna finns just för honom. Dessa män kan få svårt med erektion och är då mycket farliga. Den prostituerade får skulden och kan bli mördad för detta.
* Fantasin om sex som konsumtionsvara. Att köpa en kropp blir då en isolerad företeelse från resten av livet. Uppmuntras av ett ”grabbigt”
beteende där floskler om att horan har världens äldsta yrke florerar.
* Fantasin om att de som prostituerar sig är en annan sorts kvinnor.
Baseras på bilden att det finns en typ av sann ”riktig” kvinna och ”riktig” man. Här återfinns stereotypa bilder och en del rent fascistiska så som att en svart kvinna har en sorts sexuellt beteende, en asiatiskt ett annat och en blond kvinna ett tredje. Dessa män är antifeminister.

Jag tror ju att det är som alltid, lätt att klassificera och generalisera men svårt att hitta den som passar helt in i mallen. Framöver kanske fler kvinnor som lyckas ta sig ur prostitution kan tala och skiva om sina upplevelser av männen. Och jag hoppas det inte är allför långt bort att män som slutat köpa kroppar vågar gå ut och tala om varför de slutat och att andra män också bör sluta.

Sista föredragshållare på detta faktaspäckade seminarium var Liz Kelly, professor, London Metropolitan universitet. Först fick vi reda på att antalet män som köper prostituerade ökar i London. Hon berättade också att under VM 2006 i Tyskland ökade antalet kvinnor på bordeller med 63 procent. I England har 90 procent av alla 11-16 åringar sett pornografi på internet. De unga flickorna försöker lära sig hur de anses ska göra, bete sig, för att tillfredställa unga män. När puben stängs brukar män organisera gemensamman besök hos prostituerade.
Den som inte följer med kan stämplas som tråkig och bli utanför.

Ingen tar jag en djup suck. Vi måste på större allvar sprida kunskap om vår svenska könsköparlag. Det är hög tid för de svenska männen att ta sig ut på den internationella arenan och tala om vad ett jämställt samhälle egentligen innebär och att kropp och själ faktiskt hör ihop. I samband med att könsköparlagen nu ska utvärderas finns stora möjligheter att finslipa lagen och ge stöd till kvinnor att komma ur. Men allra viktigast är uppmärksamma prostitutörens roll, utan honom ingen prostitution.
Ewa Larsson, ordförande Gröna qvinnor.

 
  UPP  
 

European Women's Lobby – EWL - nyheter maj 2006

Två färdkartor för jämställdhet

I tid till den 8 mars lanserades EU:s färdkarta för arbetet med jämställdhet mellan kvinnor och män I EU av EU kommissionen. EWL har varit mycket ak­tivt och drivande I att denna plan kommit till stånd efter att ha efterlyst en långsiktig handlingsplan för jämställdhetsarbetet efter det att den tidigare gått ut föra året. EWL har även påverkat med sin egen "Road Map", som i flera delar går längre i kraven på förändring.

På en stor konferens arrangerad av Kommissionen den 3-4 maj i Bryssel hade EWL fått möjlighet att få inbjudan till två från varje koordination samt europeiska internationella organisationer. Från Sverige deltog Eva Fager och Lena Hokfelt samt Kirsti Kolthoff, som var inbjuden medverkande och gäst I egenskap av ordförande I EWL. Sammanlagt deltog c:a 400 från regeringar, NGO:s, kommissionen, EU-parlamentet. Representanter från dessa medver­kade även i olika paneler.

Avsnittet om våld mot kvinnor har förstärkts men EWL kräver fortsatt en stark laglig grund som skydd mot mäns våld mot kvinnor.

EU ska bl a uppmuntra verksamhet som bidrar till att undanröja könsstereo­typer I undervisning, kultur och på arbetsmarknaden samt i media.

På ett flertal ställen stalls krav på att Strukturfonderna ska uppmärksamma könsaspekten, och "gender budgeting".

I färdkartan ingår även upprättandet av ett institut för jämställdhet mellan kvinnor och män med start år 2007.

EWL:s inställning framfördes på konferensen i slutpanelen av ordföranden Kirsti Kolthoff. Anförandet finns på SKL:s hemsida.

En kvinna som ny generalsekreterare i FN

FN:s generalsekreterare står i tur att avgå och EWL deltar i kampanjen att nästa GS ska vara en kvinna.

EWL:S STYRELSEMÖTE DEN 27-28 maj 2006

Detta var ett viktigt möte för att förbereda årets generalförsamling som kommer att vara i Prag den 21-22 oktober 2006.

Gäster i Österrike - EU:s ordförandeland

Redan kvällen före styrelsemötet var vi inbjudna till en buffémiddag i Wiens stadshuskällare. Där fanns representanter från kommun och EU-parlamentet samt från Österrikes koordination – Frauenring. Förutom en god middag fick vi information om jämställdhetsarbetet i Österrike.

Styrelsemötet inledde på lördagen av en kvinnlig parlamentsledamot, som ersatte jämställdhetsministern, som fått förhinder. Hon redogjorde för de planer avseende jämställdhet som Österrike arbetat med: konferens om he­dersmord, uppmärksamhet om kvinnors hälsa, aktivt deltagande i Kommis­sionens konferens om färdkarta för jämställdhet och expertmöte om FN:s säkerhetsråds resolution 1325.

På lördagskvällen var Barbara Prammer, 2e vice ordförande i Österrikes par­lament, värdinna. Vi bjöds på olika typiska Österrikiska rätter som vi själva kunde välja och goda viner. Vid middagen firade vi vice ordförande Annette Lawson, som i nästa vecka blir 70 år. Dessutom tog vi farväl av Juliette Kamper som slutar hos EWL för ett arbete med stora utmaningar i hennes hemland Kanada.

EWL:s koordination Frauenring hade lagt ner ett stort arbete så att kringar­rangemangen runt styrelsemötet blev mycket lyckade.

EWL:s ordförande och verkställande utskott

Verkställande utskottet hade haft möte dagen innan styrelsemötet och då efter diskussioner på E-mall den senaste månaden om arbetsformerna i sitt arbete beslutat lägga fram tre förslag för beslut av styrelsen för att sedan förelägga förslag inför generalförsamlingen i oktober.

Det första förslaget gällde ordföranden. Arbetet och rollen som ordförande innebär mycket representation och att ha överblicken över EWL:s arbete sär­skilt på styrelsemötena och generalförsamlingen. Detta hade uppmärksam­mats även av den tidigare ordföranden. Förslaget som styrelsen accepterade är att den medlemsorganisation som innehar ordförandeskapet ska kunna sätta in sin suppleant som ledamot - dock inte med rösträtt. Ett sådant be­slut kommer att innebära att EWL kostnaderna beaktas i EWL:s budget. En förändring av de s.k. by-laws krävs. En grupp tillsattes för att se över ordfö­randerollen och de förväntningar som finns på den inför valet i år och framti­den. Gruppen kan komma med förslag om förändringar för framtiden, men stadgarna kan ej ändras förrän nästa år.

Betr. verkställande utskottet förslag att utökas beslöt styrelsen att föreslå generalförsamlingen att utöka den med två ledamöter till sju. Detta för att utskottet inte ska vara så sårbart om någon av tungt vägande skäl ej kan delta och för att kunna ha en bredare representation i en växande organisa­tion samt att fler kan dela på arbetet. Nämnda arbetsgrupp ska även se över de tre vice ordförandenas roll samt de två övriga ledamöternas.

Kvinnorörelsen i Italien

Annette Lawson, Kirsti Kolthoff och Ludovica kunde rapportera om ett mycket lyckat seminarium som hållits den 11 maj i Rom med ett 70-tal del­tagare från olika organisationer och nätverk runt om i Italien. Arrangemanget hade gjorts i samarbete med EWL och den italienska koordinationen. En presentation och jämförelse av och med Kommissionens färdkarta och EWL:s gjordes och flera inlägg gjordes om problem med jämställdhetsarbetet i Ita­lien och olika initiativ som man samarbetar om.

Europeiska Institutet för jämställdhet mellan kvinnor och män

Enligt beslut ska Institutet inrättas 2007 , men ännu har inte lokaliseringen av det beslutats utan förhandlingar om detta pågår. Tidigare har verkställande utskottet, efter förfrågan om man kan stödja att det förläggs till Bryssel, ut­talat att man ej kan stödja ett sådant förslag. Frågan om EWL:s position i frå­gan har därför aktualiserats. VU:s förslag att stödja en lokalisering av insti­tutet i ett av de nya medlemsländerna godkändes av styrelsen.

EWL:s ekonomi och ”fundraising”

Kassören Lene Bertelson gladde styrelsen med ett gott resultat och en positiv ekonomisk ställning. Förra årets bokslut var klart och reviderat och fick sty­relsens godkännande att föreläggas generalförsamlingen.

Att satsa resurser på arbete med ”fundraising” hade gett mycket positivt re­sultat kunde vi konstatera. För att få in medel till egeninsatsen måste vi dock fortsätta att rekrytera fler stödmedlemmar och även associerade medlemmar.

Policyarbete och framtida prioriteringar

Flera punkter på dagordningen behandlade förslag till ändring av EWL:s stad­gar (som måste ha sänts ut fyra månader före generalförsamlingen) samt programverksamhet för framtiden. De olika förslagen kommer att presente­ras framöver för diskussion med SKL:s medlemsorganisationer inför gene­ralförsamlingen.

En arbetsgrupp betr. s.k. ”Key Policy” frågor hade arbetat fram ett förslag till ändring av stadgarna för att genom dessa klargöra olika dignitet av fattade beslut.

Arbete fortsatte med anledning av den strategiska översyn av EWL:s arbete som påbörjades i höstas. Vid detta möte arbetade vi med EWL:s prioriteringar i arbetsprogrammet som en förberedelse för arbete och beslut på general­församlingen. En arbetsgrupp tillsattes för att lämna förslag på ett s.k. ”mis­sion statement” för EWL.

Rapporter från några medlemsorganisationer

Söndagens möte började med att tillfälle gavs för et begränsat antal rappor­ter från medlemmar. Från Sverige rapporterades om att Fi ställer upp inför riksdagsvalet, att vår riksdag antagit en ny jämställdhetspolitisk, att det finns medel avsatta för kvinnors organisering och UNIFEM-kommittens aktions­knapp inför fotbolls VM lanserades varefter många köpte den.

Kvinnor och religion

I två års tid har frågan om EWL:s inställning till vad vi arbetsmässigt kallat ”de patriarkala religionernas roll i fråga om diskriminering och kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter” varit under diskussion. Målet har varit att besluta om EWL:s ställning i ett s.k. ”Position paper”. Nu tog vi beslut om ett sådant som kommer att kunna distribueras inom kort.

”Who cares?”

Ett annat s.k. position paper som styrelsen tog ställning till är i relation till att både män och kvinnor ska kunna ha balans i livet mellan yrkesliv och privatliv, vilket kräver att frågor om omsorg av andra – barn, handikappade, gamla …. löses. Utgångspunkten är möjlighet för både kvinnor och män att kunna vara ekonomiskt oberoende som en förutsättning för jämställdhet. EWL startar nu en kampanj för att belysa behovet av omsorg på olika sätt och att både män och kvinnor bär ett ansvar för detta. Det dokument som pre­senterades för styrelsen är mycket omfattande och tanken är att nu varje land ska välja inriktning på vad som är viktigt att ta upp och hur man vill ar­beta med kampanjen. Mera information kommer!

EWL:s Observatorium

Tack vare en donation från Sigrid Rausings fond kunde Observatoriet aktive­ras i år och en rapport gav om det första möte efter två år, som hölls nyligen i Budapest. 25 kvinnor från olika länder i Europa deltog samt ordföranden, Grainne Healy från Irland. Colette De Troy och Georgia Tsaklanganos med­verkade som samordnare från European Women's Lobby. Tyvärr hade Grek­land, Slovenien och Ukraina anmält förhinder. En svensk rapport från mötet av SKL:s expert Ebon Kram finns.

Till styrelsen förelåg ett förslag från Budapestmötet om Observatoriets stad­geenliga riktlinjer för beslut. I riktlinjerna ingår att samtliga experter ska skriva under en policy som EWL och Observatoriet kräver avseende EWL:s de­finition av mäns våld mot kvinnor. Kraven, som styrelsen beslöt om, innefat­tar en stärkt roll i förhållande till de nationella koordinationerna och EWL:s styrelse. Mandatperioden för experterna anges till två år med möjlighet till förnyat mandat två gånger och en begränsning för experterna till sex år. Detta är i enlighet med vad EWL:s stadgar anger för styrelseval. Varje koordi­nation ska nu se över när deras expert börjat sitt mandat.

Uppdatering av arbetsprogrammet och motioner

2007 ska vara ett europeiskt år för jämlikhet mellan alla. Den 25 november 2006 ska kampanjen lanseras i samtliga EU-länder. Varje land ska organisera en planeringsgrupp, sätta upp mål för verksamheten och rapportera när den är över. SKL har tidigare varit i kontakt med jämställdhetsenheten om detta för att se till att ett genusperspektiv genomsyrar året samtidigt som särskilda medel bör avsättas för kvinnors aktiviteter. Vi får återkomma om detta.

En information om arbetet med beslutade motioner gavs.

Senare fick styrelsen en rapport från den trojkagrupp som består av representanter från Finland (näst ordförandeland i EU) och Tyskland och Portugal, som kommer därefter.

Rådgivande möte med FN:s rapportör om våld mot kvinnor

Information gavs från koordinationen I Storbritannien genom Annette Lawson att de planerar ett europeiskt möte I samband med att FN:s speciella rap­portör om våld mot kvinnor kommer till London 5 - 6 oktober för att möjlig­göra rapportering från varje land.

Bildande av EWL Wise Women List

En särskild e-postlista för de tidigare styrelseledamöterna i EWL beslöts upprättas. Detta dels för att de ska kunna få snabb information om EWL:s arbete men även kunna komma med synpunkter som stöd.

Uppdatering av pågående projekt

Information gavs om projektet i de forna öststatsländerna om kvinnohandel och prostitution som pågår med anslag från den svenska regeringen och I samarbete med CATW, Coalition on Trafficking in Women med finansiering från USA ( www.catwinternational.org ). Det kommer att avslutas med en konfe­rens i Zagreb den 2-4 juni som vänder sig till kvinnor i länder, som di­rekt drabbats av krig.

Det s.k. Nordisk-Baltiska pilotprojektet har startat med organisationer som arbetar med offer för kvinnohandel med Malin Björk som projektledare, in­formerades det även om. Ett seminarium anordnas i Riga den 18-19 juni med deltagare från de tre personers grupper som tillsatts i varje land. I varje land ska olika organisationer inbjudas att aktivt kunna delta på olika sätt.

Föreberedelser för generalförsamlingen

Några punkter för förberedelserna inför generalförsamlingen återstod så mot slutet av mötet, nämligen valprocesser, Krediteringskommitté, observatörers roll, och rapport från motionskommittén.

Betr. kandidater till ordförande, vice ordförande och verkställande utskott så antog styrelsen riktlinjer för att man bör anmäla sitt intresse till dessa poster minst en månad före generalförsamlingen. På mötet uppmanades kandidater, som var närvarande, att presentera sitt intresse. Kirsti Kolthoff anmälde sitt intresse för att åter kandidera till ordförandeposten och att stöd för detta framförts från Sveriges Kvinnolobbys årsmöte. Hon lovade att återkomma med en presentation av sin vision för framtiden.

Beträffande motionerna hade 30 inkommit varav några skulle kunna bli s.k. sammansatta motioner varefter det skulle bli 26 motioner.

Styrelsemöte och möte med verkställande utskottet

Nästa styrelsemöte blir den 20 oktober i Prag d v s dagen före generalförsamlingen startar.

Verkställande utskottet kommer att ha ett möte i sommar den 19 juli i Stockholm.

06-05-31/Eva Fager/Kirsti Kolthoff/

för mer information läs www.sverigeskvinnolobby.se och www.womenlobby.org

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
I appreciate this is only minor, but it is noticeable and annoying. I don’t really want to have to send the rolex replica sale back, but would fake rolex like a partial refund. Can I please get the return cartier replica sale so we can get this exchange done, and I would like to also know why the picture that your company presents on their website in not the same as the replica watches sale received. The green hologram, that was important to me. Will you please answer that question for me. Lets please get the ball rolling on our exchange, I would like to have a working rolex replica sale by my reunion on next month. Please help me make this happen, I would rolex replica appreciate it.