EN GRÖN ENERGIPOLITIK FÖR UTHÅLLIG TILLVÄXT
Svar till öppet brev till Centerkvinnorna

För Centerkvinnorna är miljöfrågan en av flera prioriterade frågor och sedan regeringsskiftet har vi med Centerpartiet i Alliansregeringen intensifierat satsningarna för en väg ut ur beroendet av fossil energi för att nå en uthållig tillväxt i ett hållbart samhälle. Något som Centerkvinnorna tillsammans med Centerpartiet har jobbat för sedan 70-talet. En satsning på förnybar energi och effektivare energianvändning stärker svensk försörjningstrygghet och konkurrenskraft och ger svensk forskning och företagande en ledande roll i den globala omställningen.

Sverige är ett mineralrikt land. Vår långa tradition av gruvnäring har fått bruksorter att blomstra och företag att växa under lång tid. Arbetstillfällen och kunnande har utvecklats inom brytning, borrning, förädling och entreprenad. Dessa verksamheter bygger på att vi har god kännedom om vår bergrund varför vi också har många företag som prospekterar efter olika mineraler. Uran är en av de mineraler vi har i Sverige och ingår därför ofta i de prospekteringstillstånd som bolagen söker och får. Att bolag letar efter uran skapar oro bland många människor eftersom det lyfter frågan om uranbrytning. Uranbrytning sker inte någonstans i Sverige idag och någon brytning kommer heller inte ske utan lokalbefolkningens godkännande. Det säkerställs av nuvarande lagstiftning och det kommunala vetot.      

Den nuvarande lagstiftningen innefattar mycket höga miljökrav och ger lokalbefolkning och beslutsfattare ett starkt inflytande över eventuell uranbrytning i och med det kommunala vetot. För Centerkvinnorna är det en självklarhet att det kommunala vetot ska vara kvar.

Lagstiftningen på området måste fortsatt vara stark och innefatta de förhållanden som råder och att de bolag som prospekterar efter uran och andra mineraler respekterar gällande lagstiftning och lokalbefolkningens åsikter. Därför beslutade partistämman i maj att vi vill ha en översyn av minerallagen för att pröva möjligheten att stärka det kommunala medinflytandet redan i prospekterings- och provborrningsskedet. För att kombinera miljöhänsyn med behovet av att tillvarata våra mineraltillgångar. Att ha trygga och tydliga villkor för lokalbefolkning och verksamma företag är viktigt så att vi också i framtiden kan bruka våra mineraltillgångar utan att förbruka vår miljö.

Centerkvinnorna har inga som helst tvivel om att Sverige ska klara den framtida energiförsörjningen. Tvärtom. Med hjälp av vårens ambitiösa energiöverenskommelse har vi efter decennier av starkt motstånd från andra partier äntligen stakat ut en tydlig väg mot en långsiktigt hållbar energipolitik. Vi driver nu tillsammans med många andra opolitiska organisationer en kampanj 2grader.se för att driva på så att världens ledare ska skriva på ett globalt klimatavtal, att alla länder ska delta, att temperaturen får öka högst 2 grader och att säkerställa de fattigaste ländernas rätt till utveckling.

Med detta långa svar vill jag beskriva på det sätt som vi jobbat och fortsätter jobba för ett hållbart samhälle och att vi redan har planerat vårt arbete under året som kommer.

Annika Qarlsson
Förbundsordförande Centerkvinnorna