till startsidan
   
     
 
     

GRÖNA KVINNOR VILL HA JÄMSTÄLLDHET NU!

Gröna kvinnor är en unik feministisk fristående kvinnoorganisation med jämställdhet, miljö och ekonomi som fokusområden, vi ser till helheten.

Vi kopplar ihop samhällsskeende så som våld mot kvinnor och våld mot naturen, Moder Jord.

Strukturell över- och underordning kan uttrycka sig som rädsla hos kvinnor att röra sig i det offentliga rummet, ackumulera klimatförändringar och orättvisa fördelningar av jordens resurser.

Genom att belysa sammanhang mellan människa, samhälle och natur, stärker vi kvinnor att ta aktiv del i samhällsdebatten och i demokratiska beslutsprocesser, minst 50 procent kvinnor ska alltid medverka.

• Vi synliggör fattigdomens utbredning i världen vilken främst drabbar kvinnor och barn samt visar på samband mellan bristande jämställdhet, miljöförstöring, krig och patriarkala strukturer. Vi vill att FN inrättar ett globalt ekonomiskt säkerhetsråd;

• Vi lyfter fram mäns våld mot kvinnor som avgörande jämställdhetsfråga och kräver noll tolerans;

• Vi belyser hur vår välfärd vilar på naturens tjänster, omvårdnad om varandra och frivilliga organisationers arbete, grundläggande faktorer som i dag tillmäts ringa betydelse och ekonomiskt värde;

• Vi tydliggör hur patriarkala strukturer påverkar val av energisystem, påminner om samband mellan kärnkraft, kärnavfall, uranbrytning och kärnvapen samt visa vägen till självförsörjande energisystem baserade på förnyelsebar energi;

• Vi ger en jämställd bild av sexualitet och arbetar mot sexuell underordning vilken konstrueras och upprätthålls via sexualisering av vårt gemensamma offentliga rum och genom mediernas generella beskrivningar av en enkönad våldsam och girig värld;

• Vi lobbar för att kommuner, landsting, riksdag och EU ska arbeta fram genusbudgetar så att skattemedel kan fördelas jämställt. Enlig gemensamma åtagande i FN skulle detta varit genomför 2005;

• Vi anser att kemikalier tydligt ska namnges i innehållsförteckningar på alla produkter, även på hud- och hårvårdsartiklar. Försiktighetsprincipen och omsorg om människa och miljö ska vägleda all användning av kemikalier och nanoämnen. Endast välkända och välutredda material, både ur nanotoxiskt och kemitoxiskt perspektiv ska tillåtas släppas ut på marknaden;

• Vi menar att rent vatten ska behållas rent och uppmärksammar vem och vad som förorenar vattnet. Vi ser att kvinnor tillskrivs mer läkemedel än män vilket både påverkar kvinnor och vatten. Vi vill att Sverige och EU ska stärka sin lagstiftning och utfärda sanktioner och att FN snarast inrättar en Kemikaliepanel;

• Vi räknar med ekonomisk omställning för jämställd och hållbar utveckling och ger förslag på hur omställningen kan gå till;

Gröna kvinnor bygger långsiktiga tankekonstruktioner där inriktningen är minst sju generationers välfärd. Ett sådant tänkesätt grundlades av det vi i dag kalla ursprungsfolk och byggde då på att inte ta mer än vad som ges, att låta kommande generationer födas till en hel och ren värld.

FRAMTIDEN ÄR NU, BLI MEDELM!

 

 

   
     
         
     
       
       
         
         
         
         
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

  
   
 

 

         
I placed an order a few weeks before for two rolex replica uk and you took my money straight away after a couple of days you email me saying you do not have them both in stock and to choose tag heuer replica sale model. I did not like the models you had so I requested a refund. I have sent you over ten emails and I have not yet replica watches any refund into my account. This is beginning to be a joke because you guarantee on your website 30 days cartier replica uk back and it has been over two months.